Zarejestruj się
Login:
Hasło:

Korzystający w jakikolwiek sposób z serwisu, w szczególności odwiedzający strony serwisu, rejestrujący lub wykorzystujący aliasy (przekierowania WWW) będą dalej zwani Użytkownikami.
Użytkownicy, w jakikolwiek sposób korzystający z serwisu automatycznie akceptują postanowienia regulaminu:

  • Autorzy serwisu nie odpowiadają za treść stron użytkowników oraz podejmowanie przez nich działania.
  • Użytkownicy w pełni odpowiadają za treść swoich stron, swoje działania oraz ew. szkody wyrządzone serwisowi oinfo.eu lub osobom trzecim.
  • Administracja serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia aliasu bez podania przyczyn.
  • Umieszczając lub utrzymując alias w serwisie oinfo.eu wyrażasz zgodę na otrzymywanie emaili informacyjno-reklamowych.
  • Zabroniona jest rejestracja i utrzymywanie aliasów prowadzących do stron, których treść i/lub działalność jest sprzeczna z prawem.
  • Zabroniona jest rejestracja i utrzymywanie kilku aliasów prowadzących do tej samej strony www.   • Aliasy niezgodne z regulaminem będą usuwane. W skrajnych przypadkach Użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

statystyka